Bộ củ sạc và đế bắt máy phun nước hoa

790.000

Bộ củ sạc và bộ ốc vít bắt máy phun nước hoa của Hazachi, sản phẩm sử dụng thay thế khi củ sạc đi kèm theo combo bị hỏng và ốc vít vị lờn sau thời gian sử dụng.